Coróinvíreas - 10/05/2021

D’fhógair an t-Aire Stáit don Ghaeltacht agus don Spórt, Jack Chambers TD, ar an Aoine (7 Bealtaine 2021) toradh an phróisis chuimsithigh chomhairliúcháin a tugadh faoi le hearnáil na gColáistí Samhraidh Gaeilge.

I bhfianaise é seo rinneadh cinneadh gan leanúint ar aghaidh leis na cúrsaí Gaeilge a aithnítear faoin gcóras de ghnáth i Samhradh 2021.

Tá an-díomá orainn I gColáiste Mhuigheo & Ceathrú go bhfuil orainn é seo a dhéanamh arís. Tuigeann muid go raibh na scoláirí ar fad ag súil go mór le teacht go Coláiste Mhuigheo agus go mbeidh an-díomá orthu ar fad arís.

Beidh muid ag tabhairt aisíocaíocht do gach duine a bhí cláraithe agus beidh muid i dteagmháil leat go luath chun é seo a eagrú.

Corona Virus - 10/05/2021

Government Chief Whip and Minister of State for the Gaeltacht and Sport, Jack Chambers TD, announced on Friday

(7th May 2021) the outcome of the extensive consultation process undertaken with the Irish Language Summer Colleges sector.

Following the consultation process and in recognition of the concerns expressed, a decision has been taken not to proceed with Irish Summer Courses this coming Summer due to Covid 19 restrictions.

Once again, we are extremely disappointed for all students who had been looking forward so much to attending Coláiste Mhuigheo this summer. We can appreciate how disappointed you must also be with the cancellation.

We will be issuing refunds to everyone who was booked on any of our courses this summer. This information will be sent to you in email over the next few days.

Fan slán sábháilte & tá muid ag tnúth le sibh a fheiceáil ar Cúrsa 2022.

We all look forward to meeting you on one of our 2022 courses. In the meantime, stay safe!

Coláiste Mhuigheo